FfdN StockholmFöreningen för de Neurosedynskadade i Stockholmsregionen (FfdN-Stockholm) är en ideell förening vars ändamål är att tillvarata, de i området boende, medlemmarnas intressen. Vårt arbete syftar till att våra medlemmar ska få sina behov och rättigheter tillgodosedda inom såväl i politiska, juridiska, sociala, medicinska och ekonomiska frågor. Föreningens målsättning är att arbeta för ökad tillgänglighet och livskvalitet för medlemmarna. Målgruppen består av neurosedynskadade, personer med dysmeli och personer som amputerats p g a sepsis (blodförgiftning) eller andra traumatiska skador. 
FfdN-Stockholm arbetar handikappolitiskt med frågor som parkeringstillstånd för rörelsehindrade, ledsagning, personlig assistans, hemtjänst, tillgängligheten i kollektivtrafiken mm
Föreningen arbetar också med friskvårdsaktiviteter som pilatesträning, hälsohelger, vattenträning, segling och löpning. Vi har en egen pilatesgrupp där träningen anpassas utifrån deltagarnas funktionsnedsättningar. 
Vi anordnar också aktiviteter av mer social karaktär såsom julbord, teater- och musikevenemang, utställningar och restaurangbesök.

Ordförande: Marie Wikström 
Vice ordförande/sekreterare: Lollo Collmar       
Kassör: Håkan Andersson
Ledamot: Annika Domesjö
Ledamot: Cecilia Andersson
Ledamot: Peter Ståhl
Suppleant: Carina Essberg
Suppleant: Jan Eriksson
Suppleant: Peter Idar

Lättast når du oss på e-post: ffdn-stockholm@ffdn.se

Länkar

EX-Center

Tipbase

Dysnet

Dysmeliföreningen

Aktiv Ortopedteknik


802
809
877